2 ژوئن 2015 ... مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مازندران. عضو کمیسیون برنامه‌ریزی،آموزش و ترویج امور دام و آبزیان. سمت‌های مختلف در شرکت پشتیبانی امور دام ...