احتراماً به اطلاع میرساند مزایده ها و مناقصات از طریق این صفحه در زمان مقرر اعلان ... بندر امام خمینی- جاده اختصاصی شرکت فولاد خوزستان - باشگاه فولاد خوزستان تلفن  ...