22 مه 2014 ... در حقیقت برادهم تولید یک نوشیدنی جذاب که به گوارش غذا و افزایش انرژی کمک می کرد را هدف گذاری کرده بود. در سال 1902، برادهم شرکت پپسی-کولا ...