كنسرو، ماهي تون در روغن زيتون، قوطي فلزي با در معمولي، 220 g، نام تجارتي بيژن، مرجع سازنده محصولات غذايي بيژن، كشور سازنده ايران. مرجع سازنده : محصولات غذايي ...