اطلاع رسانی اخبار و مناقصات وندور لیست صنایع انرژی خورشیدی بازار محصولات. ... مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان از افتتاح ۲ نیروگاه خورشیدی هر یک با ...