31 مه 2016 ... به گزارش کلیک، بنیان گزار شرکت مایکروسافت، به طور میانگین، ۵۰ کتاب در سال می خواند. ... بسیار مهیج و زیبا است که برای پرسش های بزرگ، پاسخ های مناسبی یافته است. .... آمادگی اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی.