21 ژانويه 2014 ... صنایع غذایی بهروزنیك در سال 1356 كار خود را آغاز كرد . این كارخانه در یك منطقه صنعتی ... این رسانه به درخواست صنایع غذایی بهروز نیک ایجاد شده است. صنایع غذایی ... شرکت زغال مرکبات خرگ جهرم , zoghalkhorg · افرودیت افرودیت , ...