3 روز پیش ... شرکت صنایع غذایی دینا واقع در شهرک صنعتی هشتگرد البرز استخدام مینماید: ردیف عنوان شغلی شرایط 1 حسابدار آقا و خانم دارای مدرک تحصیلی.