... خانه مدرس زاده: خیابان نشاط، حد فاصل چهارراه نقاشی و چهارراه شکرشکن، کوچه هاشم بیک، .... خانه صارم الدوله: خیابان صارمیه، جنب شرکت آب فاضلاب روستائی استان ...