تولید و عرضه ممتازترین شیرینیجات سنتی یزد. ... خبر: کیک یزدی رژیمی شیرینی‌ سنتی یزد با حضور وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.