2 ژانويه 2017 ... نیری ارگانیک یزد این دستگاه قابلیت تولید انواع کره های گیاهی نظیر بادام زمینی، کنجد،پسته،بادام شیرین و فندق را دارا میباشد.با فشار دادن دکمه ...