هاتاوی، (به انگلیسی: Hathaway ) شرکت نساجی آمریکایی بود، که در سال ۱۸۸۸ توسط ... شرکت هاتاوی در سال ۱۹۵۵ با شرکت برکشایر ادغام شد، که در پی آن، شرکت ...