28 دسامبر 2016 ... پچ پچ باران در گوش زمستانی شهر+تصاویر. بارش باران زمستانی، دود را از تن غبارگرفته شهر اراک شست. گویی که باران ترنم پاکی و زلالی را در ...