23 مه 2016 ... بدین منظور قبل از استخدام از کلیه داوطلبان توسط پزشک معتمد شرکت یا مرجع ... شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ...