21 ژانويه 2017 ... استخدام نیروهای غیر بومی در فولاد جهان آرای خرمشهر ... لایحه که مخصوص به کار گیری نیروهای بومی در شرکت های شهرستان هاست این شرکت ها نیز باید ...