6 ژانويه 2017 ... ... ماه فروردین است که هوا در آن نسبتا خنک و دارای طراوت بهاری است. ... این منطقه منحصر به فرد در میان رشته کوه های البرز قرار دارد که بر فراز آن می ...