تلفن1 :3240072 تلفن2 : فکس :3240071. آدرس : بندرانزلی-خیابان رمضانی -نبش کوچه شهید مسکین دوست-ساختمان تجاری کاج-طبقه اول -واحد2.