30 ا کتبر 2013 ... در اين مراسم از گروه صنعتي آناتا،شركت شكوه بناب، شركت خشكبار مجتبي ... موتورسازان تراكتورسازي ايران، شركت مهر اصل،شركت آذران پلاستيك سهند، شركت ... همچنين در اين مراسم شركت توليدي صنعتي فرش پرنيان،شركت سهند ...