صنایع دارویی ... شرکت پاریز نوا بعنوان نمایندگی انحصاری تعدادی از شرکت های معتبر صنایع غذایی و دارویی، فعالیت های خود را در زمینه واردات و توزیع محصولات ...