ما نماینده رسمی یازده شرکت دارویی تولیدی در سطح کلاس جهانی می باشیم. در طول بیش از 40 سال آنها برای ورود محصول خود به بازار پویای ایران به اکتوورکو اعتماد کرده ...