آخرین آوازهای جاده ابریشم(غزل 1). 01_Lost Songes of The Silk Road (Ghazal 1). تاریخ انتشار: پنج شنبه -۱۳۵۷ فروردین -۶۱۷. خواننده: کلهر، کیهان. ناشر: مهریز مهر.