تأسیس سازمان ناسودبر راه ابریشم که پیش‌تر پروژه موسیقی راه ابریشم خوانده می‌شد، ... کیهان کلهر نوازنده کمانچه و یکی از آهنگسازان پروژه جاده ابریشم می‌باشد، کلهر ...