شرکت صنایع ماشین سازی آذربایجانی با بسط و گسترش دامنه فعالیتهای خود در صنایع نفت، گاز ... اصفهان، جاده فرودگاه، منطقه صنعتی جی، نبش فرعی هفتم، پلاک 21.