نام شركت: شير و لبنيات پاستوريزه پاك پي شهركرد (شركت سهامي عام). ادرس : شهركرد - شهرک صنعتی شهر کرد – بلوار کارآفرین – نبش گلستان 3 - صندوق پستي : ...