شرکت کیش چیپس مزمز ، چیپس، کتاب اول. ... چیپس. مدیر - اسدی. تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 55 - ک.پ : 1569617511.