این شرکت از یک سو متخصص در ساخت کریستال برای صنعت ُمد، نورپردازی و طراحی داخلی است. از سوی دیگر جواهرآلات و تجهیزات جانبی از جنس کریستال ساخته این ...