خط تولید کریستال این شرکت در زمینه شامپوهای گیاهی درمانی فعالیت کرده و هم ... محصولات کریستال از سال 2005 با تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ...