نام تجارتي وارلي مرجع عرضه كننده صنعت غذايي انديشه نو قريشي ماهی تن منبع بسیار خوبی از پروتئین ، مواد معدنی نظیر سلنیوم ، منیزیم و پتاسیم و همچنین ویتامین ...