21 آگوست 2016 ... دریافت کارت ورود به جلسه استخدام شرکت پتروشیمی امیر کبیر جهت داوطلبان مقطع دیپلم ... شرکت پتروشیمی امیرکبیر واقع در سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی .... همین اتش سوزی چند روز پیش شرکت بوعلی سینا که خدایی نکرده اگه ...