13 دسامبر 2016 ... به گزارش رهیاب،شرکت پتروشیمی مارون واقع در استان خوزستان - بندر ماهشهر ... به روزتر بود/ حضور فرماندار اهواز مشکل خاصی را حل نمی کرد (۹ نظر).