18 دسامبر 2016 ... شرکت پتروشیمی مارون واقع در استان خوزستان - بندر ماهشهر در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و ... مدارس نوبت صبح فردا در اهواز و کارون و باوی تعطیل شد .... استخدام شرکت پتروشیمی مارون سال 95 در مقطع دیپلم و لیسانس+ جزییات.