مدرک تحصیلی: مهندسی علوم و صنایع غذایی. تجربه کاری: ندارم. درخواست شغلی: کنترل کیفیت-مسئول فنی-سایر شغل های مرتبط با رشته. محل سکونت: تبریز. تلفن ...