نام شرکت, شرکت فومن شیمی. لوگو, انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی. زمینه فعالیت شرکت, تولید روغن ترمز، روغن دنده، روغن فرمان، روغن صنعتی، مکمل روغن، ...