12 نوامبر 2016 ... نمایندگی پخش لبنی دامداران این شرکت جهت راه اندازی لاین مواد غذایی و منجمدی خود در استان همدان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.