آژانس مسافرتی کیهان سفر واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر مدیر فنی دارای ... آژانس راه ابریشم در تهران استخدام می نماید : ردیف عنوان شغلی ۱ کارمند تور خارجی ...