24 آوريل 2016 ... پروژه موسیقی راه ابریشم اولین‌بار توسط یویوما یکی از بزرگ‌ترین و ... کیهان کلهر نوازنده مطرح «کمانچه» یکی از آهنگسازان پروژه جاده ابریشم است.