هیئت مدیره شركت سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین (تاپیكو) 5 عضو دارد ... نوبتکاری پتروشیمی بندرامام (ایران-ژاپن سابق) باگذراندن دوره‌های آموزشی ویژه در  ...