تولیدکننده سنگ های مهندسی. ... برخی از جدیدترین محصولات فلات سنگ ... استانها از فرصت همکاری، شرکت فلات سنگ آسیا در نظر دارد طرح احداث واحدهای فرآوری سنگ مهندسی را ... تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 الی #### و 4 الی ####- 031.