21 دسامبر 2015 ... به گزارش خبرگزاری بسیج استان چهارمحال و بختیاری؛ بعد ازظهر روز گذشته جمعی از مالکان مرغداری ها در اعتراض به مشکلات فراروی صنعت مرغداری با ...