7 دسامبر 2015 ... گزارش حضور شركت چينه در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و ... شرکت چینه در کنار شرکتهایی چون تلاونگ ،دانه چین پارس ،درنا پلت ...