و‌ فرآورده هاي پروتئيني منجمد (همبرگر ، کباب لقمه، استيک ، جوجه کباب ، ماهي ، ميگو و...) در سبد محصولات شرکت قرار دارد و با توليد سوسيس و کالباس و غذاهاي آماده و ...