2 روز پیش ... استخدام، مواد اولیه، ماشین آلات، صادارت و واردات و انواع نیازمندیهای صنایع غذایی .... شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران (برند لادن)، گروه روغن خوراکی.