فعالیت : توليد ، توزيع و فروش انواع نوشابه هاي غير الكلي گازدار و كليه عمليات مربوط به آن ... اصفهان. نشانی کارخانه : ابتداي خيابان چهارباغ بالا - شركت زمزم اصفهان