16 ژانويه 2017 ... وی از جاده ابریشم نیز یاد کرد و گفت: دو بخش آن بین چین و ازبکستان ... در محدوده تخت جمشید به همین دلیل است و بسیار مهم است راه‌های درون‌شهری بر ...