28 ژانويه 2016 ... این جاده کمربندی مانند «راه ابریشم» در گذشته از زمین و در عین حال از راه دریایی ... را می‌توانیم از جمله در یادمانده‌های تخت جمشید یا تأثیرات نقاشی چینی در ... این نخستین پالایشگاه ساخت سینوپک (شرکت نفت و گاز چین) در خارج است.