16 ژانويه 2017 ... حال امشب در مورد کتابی دیگر با عنوان «قلعه های راه ابریشم» نوشتۀ دکتر ژان کلود ..... هخامنشی که برای ساختن تخت جمشید از سنگ هایی که در ۴۰ کیلومتری قرار داشت ... فقط خواستم بدونم شرکت در این شب برای علاقمندان آزاد هست یا نه؟