اطلاعات آژانس های مسافرتی و هواپیمایی; نام آژانس: آژانس مسافرتی راه ابریشم تخت جمشید; نوع مجوز: بند ب; نام مدیر عامل: راحب عباد پور; استان: تهران; شهر: تهران; آدرس: ...