نرم افزاری برای مدیریت دستگاه های مختلف شرکت اپل . ..... بگم که نسخه ی اصل این نرم افزار هم در ایران هست و شرکت فرایند شبکه خاورمیانه از آن پشتیبانی میکند ...