25 ژانويه 2012 ... تنها ۹ برند از ۲۱ برند آب معدنی تولید داخل سالم هستند! ... ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵: آمریکا از ایران فرش و زعفران می‌خرد و ایران از آمریکا مسواک و نخ دندان ... از جمله آب معدنی های معروف نستله و آکوآ فینا و دماوند هستند که این عضو کمیسیون بهداشت ...