حضور شرکت آلومینیوم هزار در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تهویه مطبوع. بزرگترین نمایشگاه تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی منطقه ...